Op woensdag 28 mei start IAO-conferentie in Genève. Daar zullen overheden, vakbonden en werkgevers vanuit 185 landen zich buigen over de Waardig Werk agenda. Er ligt dus heel wat werk op de plank voor de collega’s van ACV en onze vakbondspartners uit het Zuiden.

Maar ook collega’s van Wereldsolidariteit en de internationale jongerenbeweging YCW (foto) zijn van de partij. Grote vraag is of Cambodja effectief op de lijst van de normencommissie zal staan, omwille van de vele schendingen van vakbondsvrijheid.
Het is al de 103de keer dat de conferentie gehouden wordt. Zoals elk jaar zal er een “Normencommissie” doorgaan, waarbij 25 landen op het matje geroepen worden omwille van de schendingen van arbeidsrechten die er hebben plaatsgevonden. Helaas zijn er veel meer landen die zich hieraan schuldig maken, maar van de lijst met 40 landen die er nu bestaat, zullen er slechts 25 ook effectief aan bod komen in de Normencommissie. De grote vraag is nu of Cambodja erbij zal zijn. Wereldsolidariteit hoopt alvast van wel en ook vanuit ACV zal er geijverd worden voor Cambodja. Sinds begin dit jaar immers is er een enorme repressiegolf aan de gang in Cambodja van alle vakbondsactiviteiten, waaronder die van onze partners ginder, C.CAWDU en CLC. Sinds januari zitten nog steeds 21 vakbondsmilitanten in de gevangenis zonder dat ze een eerlijk proces krijgen.
Maar naast deze normencommissie, die toekijkt op de naleving van internationale arbeidsrechten, zijn er ook nog andere commissies gepland:
Zo zal er een commissie rond dwangarbeid doorgaan, waarin men tot een protocol en aanbeveling wil komen die ervoor wil zorgen dat overheden beter omgaan met dit probleem, zowel om dwangarbeid te voorkomen, als om deze kwetsbare groep arbeiders te beschermen. In de 21ste eeuw zien we deze nieuwe vormen van slavernij immers vaak opduiken, zeker mbt de vele migrantenarbeiders, maar ook bij huispersoneel bv.
Daarnaast zal ook er zich ook een commissie buigen over de transitie van informele naar formele economie. Wereldwijd werken miljoenen mensen in de informele economie, zonder enige vorm van sociale bescherming. Om hen beter te beschermen, is zo’n transitie naar formele economie nodig. Deze commissie start dit jaar, maar zal ook volgend jaar nog plaatsvinden, vooraleer men tot concrete aanbevelingen rond deze problematiek zal kunnen komen.
Tenslotte zal er ook hevig gediscussieerd worden over de wereldwijde tewerkstellingsproblematiek. In deze tijden van globale crisis immers zijn wereldwijd heel wat jobs verloren gegaan en bedreigd, dus een creatie van jobs is een belangrijke uitdaging wereldwijd.
De WSM delegatie bestaat onder meer uit Kong Athit (C.CAWDU, Cambodja), Bismo Sanyoto (WSM), en Alberto Ramirez (CGTG, Guatemala). YCW reist af met haar voorzitter Mardi en Isak Kramppona (IYCW), Rohmat Sodikin (ASPAC), James Denteh (YCW Ghana), Sara Prenger (YCW Europe) en Orlando Machado (JOCA).
Volg meer op de wereldblog van Luc Cortebeeck op http://www.mo.be.

Advertisements